“It is during our darkest moments that we must focus to see the light.”

-James Brown “70 years of my history”

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly.

Uçtan Uca Hizmet

Kitaplarınızı tasarlayıp basımına kadar her aşamasıyla takip ediyoruz.

Güçlü Yayın Ağı

Uluslararası yayınevlerinde basılıp tanınmış kitapçılarda satılmasını sağlıyoruz.

Editörlük Hizmeti

Bilimsel ve edebi çalışmalarınıza editörlük yapıyoruz.

ISBN ve Bandrol

Kitaplarınızın ISBN ve bandrollerini alıyoruz.

472 x 735 (2)
Yeni Çıkan

Çağdaş Türk Şiiri Tarihi

Çağdaş Türk şiirinin kesin bir başlangıç noktasından söz etmek mümkün değildir. Ancak Türk milletinin hem siyasette hem de edebiyattaki büyük değişiminin bir ürünü olan çağdaşlaşma olgusunun kaynağı Avrupa etkisidir. Bu etkinin ne zaman ve neyle başladığını da tartışmak mümkündür. Bilimsel çalışmanın gereği olarak kesitleme ihtiyacından dolayı biz, genel kanıya uygun Manzûme'yi başlangıç kabul edebiliriz. Nitekim Şinasi, kendi şiir kitabı olan Müntehabât-ı Eşârım'ı da bundan üç yıl sonra 15 Safer 1279 / 12 Ağustos 1862'de yayımlanmıştır. Ondan sonra gelen sanatçılar da bazen yavaş bazen hızlı adımlarla ama sürekli olarak Batı etkisindeki şiire katkı sağlamıştır.

Bu çalışmada Çağdaş Türk şiirinin başlangıcından günümüze dek seyri, dönemler, devirler, nesiller, kuşaklar, anlayışlar, isimler ve metinler eksenli olarak ana hatlarıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Bilindik kesitlemelerin yanında ilk defa bu kitapta yer alan başlıklar, isimler ve metinler de bulunmaktadır. Böylece eksikleriyle bir Çağdaş Türk şiiri haritası yapılmaya çalışılmıştır.

 

World bestsellers

Roel Clemens Brazil Architecture

There are many variations of passages of lorem ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

İŞ ORTAĞIMIZ OLUN

Hars Akademi'den Yayıncılık Hizmeti

Hars Akademi Yayınları, bilimsel ve kültürel çalışmalarınızı kitap haline getirir. Bu süreçte size danışmanlık yaparak çalışmalarınızın en doğru ve iyi şekilde okuyucuya ulaşması için gerekli olan dil, kompozisyon, dizgi, tasarım gibi alanlarda size yardım eder. Sizin zevk ve beğenilerinizin daha etkili bir şekilde sunulması için sizinle iş birliği içinde çalışır.

Bloglarımız'dan

Kitabınızı
Yayınlamak için
En Doğru Adres

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using content here, content here.

0 days 00 hr 00 min 00 sc