Hars Akademi'den

Son Çıkanlar

Araştırma & İnceleme
  • Araştırma & İnceleme
  • Sosyal Bilimler
  • Türk Klasikleri

Senbahar (İbram Erdem-Hayatı-Eserleri)

70,00

Nevzat Yalçın- Şiirler

70,00

Bir Hisar Şairi Nevzat Yalçın (Hayatı-Sanatı-Eserleri)

80,00

Sivas’ta Cumhuriyet Aydınlanması- 4 Eylül Dergisi

90,00

Sivas’ta Cumhuriyet Aydınlanması- Orta Yayla Dergisi

80,00

Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri Ordu ve Yeşil Ordu Dergileri

70,00

Halide Nusret Zorlutuna Nesirleri (Osmanlıca Dergilerdeki Hikâye ve Diğer Yazıları İnceleme- Metin)

90,00

10 Temmuz Meşrûtiyet Bayramı – Türk Aydınlarının II. Meşrutiyet’in İlanı Hakkında Duygu ve Düşünceleri

80,00

Hasan Hüseyin Korkmazgil – Başkaldıran Dizeler

130,00

Çağdaş Türk Şiiri Tarihi

180,00

Yedi Meşaleciler ve Meşale Dergisi ( İnceleme – Tam Metin )

90,00

Kent ve Kadın: Türk Kültüründe Gün Olgusu

90,00

İçli Şair Can Akengin Hayatı – Sanatı – Eserleri

90,00

MERZİFON HALKEVİ DERGİSİ TAŞAN

50,00

Türk Kültür Ekolojisinde Hayvanlar

70,00

Cumhuriyet’in Yetiştirdiği Eğitimci Bir Şair Rıfat Necdet Evrimer

55,00

Şahabeddin Uzunkaya Hayatı − Gazeteciliği – Romancılığı

50,00

Şahabeddin Uzunkaya Şiirleri ve Şairliği Hikâyeleri ve Hikâyeciliği

50,00

Galatasaraylı Bir Aydın Yiğit Okur Yaşamı Sanatı ve Eserleri

75,00

“It is during our darkest moments that we must focus to see the light.”

-James Brown “70 years of my history”

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly.

Uçtan Uca Hizmet

Kitaplarınızı tasarlayıp basımına kadar her aşamasıyla takip ediyoruz.

Güçlü Yayın Ağı

Uluslararası yayınevlerinde basılıp tanınmış kitapçılarda satılmasını sağlıyoruz.

Editörlük Hizmeti

Bilimsel ve edebi çalışmalarınıza editörlük yapıyoruz.

ISBN ve Bandrol

Kitaplarınızın ISBN ve bandrollerini alıyoruz.

Başkaldıran dizeler
Yeni Çıkan

Hasan Hüseyin Korkmazgil
Başkaldıran Dizeler

Tanzimat’la başlayan Türk edebiyatının Batı’ya açılma sürecinde şiirin hareket alanının genişlediğini söylemek mümkündür. İnsan ve toplum sorunlarının şiirin konuları arasına daha çok girmesi, şüphesiz önemsenmesi gereken bir olgudur. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı kitabının Giriş bölümünde Klasik Türk Edebiyatı’nı anlatırken bahsettiği, saray istiaresinin bu anlamdaki durumu, diğer edebiyat tarihlerinde de kabul edilir. Servet-i Fünûn döneminde Tevfik Fikret’in şiirlerinde toplum sorunlarının yer alması, yabancı sanatçılardan mülhem de olsa, memleket sorunlarının Türk şiirine iyiden iyiye yerleşmesini sağlamıştır. İstiklal Marşı şairi Mehmet Âkif Ersoy, bu konuyu daha gerçekçi bir şekilde şiirine malzeme yaptıktan sonra, dünya görüşü ne olursa olsun pek çok şairin içinde bulunduğu toplumun ve sosyal çevrenin sözcülüğünü yapmasını sağlamıştır. Tanzimat’tan sonra dünya edebiyatları ve kuramlarını öğrenme olanağını bulan Türk sanatçı ve aydınları, II. Meşrutiyet’ten sonra bu kuramlar çerçevesinde eserler vermeye başlamışlardır. Nâzım Hikmet’in Türkiye’de olgunlaşmış bir ortamda sosyalizmi savunan şiirler ortaya koymasından sonra Türk şiiri, bir kanaldan bu kuramı benimseyerek zenginleşmeye başlamıştır.

World bestsellers

Roel Clemens Brazil Architecture

There are many variations of passages of lorem ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

İŞ ORTAĞIMIZ OLUN

Hars Akademi'den Yayıncılık Hizmeti

Hars Akademi Yayınları, bilimsel ve kültürel çalışmalarınızı kitap haline getirir. Bu süreçte size danışmanlık yaparak çalışmalarınızın en doğru ve iyi şekilde okuyucuya ulaşması için gerekli olan dil, kompozisyon, dizgi, tasarım gibi alanlarda size yardım eder. Sizin zevk ve beğenilerinizin daha etkili bir şekilde sunulması için sizinle iş birliği içinde çalışır.

Bloglarımız'dan

Kitabınızı
Yayınlamak için
En Doğru Adres

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using content here, content here.