[dflip id="8735"][/dflip]
[dflip id="8733"][/dflip]
[dflip id="8731"][/dflip]
haziran2022
Yeni Çıkan

2022 Haziran - Sayı 9

Savaşlar, insanların kitleler halinde ölmesi, yaralanması, çocukların yersiz yurtsuz kalması, yaşlı ve kadın nüfusun mülteci durumuna düşmesi, savaş ekonomilerinin devreye girerek arz talep ilişkilerinin değişmesi gibi pek çok yönden dünyanın gidişatını olumsuz yönde etkileyerek, insan ruhunda tedavisi imkânsız travmalara neden olur. Savaşın bir yıkımı da insanın barışık olduğu kadar huzurlu ve müreffeh yaşadığı doğaya yöneliktir. Bomba ve kimyasallarla tahrip edilen doğa, savaşın neden olduğu kirlilikle de karşı karşıyadır. Bunların yanında doğanın savaş nedeniyle işlenmemesi de insanoğlunun gıda sorunsalıyla yüz yüze gelmesine neden olur.

Kısacası, insanlığın pek çok ihtiyacının kaynağı olan doğanın savaşlar nedeniyle ilgisiz kalması, hayatın tüm aşamalarını ilgilendiren büyük sorunlara neden olmaktadır. Bunların başında da tüm dünyanın gündeminde olan tahıl kıtlığı gelmektedir.

2022 Mart Özel Sayısı

Aydın Uğurlu ve Geleneksel Sanatlar

Prof. Aydın Uğurlu, araştırmacı, eğitimci ve akademik disiplini ile meslektaşlarına ve genç kuşaklara daima örnek olmuştur. Türkiye’de güzel sanatlar disiplini altında, tekstil ve geleneksel tekstiller alanlarında yaptığı çalışmalarla adından bahsettirmiştir. Katıldığı bilimsel toplantılarda sunduğu ve yayınlanmış çok sayıda yayını vardır. Ulusal ve uluslararası yayın yapan dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Bilimsel ve sanatsal bilgilerin derlendiği kitaplarda bölüm yazarlığı vardır. Çok sayıda bilimsel toplantıya katılarak alanıyla ilgili konferans, söyleşi, bildiri, seminer, panel hazırlamış ya da konuşmacı olarak katılmıştır. Düzenlenen bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde kendisi ya da öğrencileri ile atölye çalışması etkinliği yapmıştır.

Aydın Uğurlu