Bloglarımız

Necip Fazıl Kısakürek’in Din Konulu Şiirleri (Sude Karagöl)

“Güzel Allah’ım, senden ne gelecekse gelsin;

Sen ki; rahmetinle de, kahrınla da güzelsin..”

Özet

            Necip Fazıl Kısakürek, 9 Haziran 1904’de İstanbul’da doğmuştur. Okuma yazmayı dedesinden öğrenmiş olup ilk din eğitimini de dedesinden almıştır. İlköğrenimine mahalle mektebinde başlamış daha sonra Fransız Mektebi, Amerikan Koleji, Emin Efendi’nin Mahalle Mektebi, Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi, Rehber-i İttihat Mektebi ve Heybeliada Numune Mektebinde devam etmiştir.

            İlk şiir kitabını 1925’de yayımlamıştır. Eserlerinde birçok konuya yer veren şair, 1934’de büyük İslam alimi Abdulhakîm Arvasî ile tanışmasının ardından şiirlerinde din unsurunu kullanmaya başlamıştır. Edebi yaşamına birçok eser sığdırmıştır. Aynı zamnda Bâki’den sonra Sultanu’ş Şuara (Şairler Sultanı) unvanını alan ikinci şair olmuştur.

Giriş

            Necip Fazıl Kısakürek, İslamcılık ideolojisinin öncülerindendir. Daha çok duygu yoğunluğuna dayalı olan bu ideolojide, Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Muhammed’e karşı hisler öne çıkmaktadır. Şair, şiirlerinde dünyanın faniliğinden, ölümün ebediyetinden bahsetmektedir. Abdulhakîm Arvasî ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini “Tam Otuz Yıl” şiirinde şu mısralarıyla dile getirmektedir; “Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. / Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum”.

            Necip Fazıl Kısakürek, şiirleriyle dini birleştirmiştir şairdir. Poetikasında “Şiir ve Din” başlığı altında şunları söylemiştir: “Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok…Şiir ve san’atsa hiç yok…”. Şair bu metninin sonunda yer verdiği “Şair madde değil de mânâ halinde câmi kapılarının önünü dolduran Allah dilencilerinin en güzelidir” ifadesiyle de şairin de dinle bir bütünlük içinde olduğuna dikkat çekmiştir.

            Şairin İslamcılık ideolojisiyle kaleme alınmış toplamda 59 şiiri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: “Nur”, “Sen”, “Allah Derim”, “En yakın”, “Dua”, “Sanat”, “Güzel”, “Peygamber”, “Sabır”, “Yakınlık”.

            Necip Fazıl Kısakürek’in İslamcılık ideolojisi çerçevesinde kaleme aldığı şiirleri dünyanın faniliği ve din yolu olarak iki başlık altında incelenebilir.  

Dünyanın Faniliği

            Necip Fazıl’ın bu başlık altında incelenebilecek 29 şiiri vardır. Bunlar; “Çile”, “Olmaz mı?”, “En Yakın”, “İşaret”, “Tam Otuz Yıl”, “Yakınlık”,” Allah ve İnsan”, “Affet”, “Visal”, “Kamış”, “Dayan Kalbim”, “Örümcek Ağı”, “Hâlim”, “Zehir”, “Ne Arıyorum?”, “Lodos”, “Ecel”, “Ben”, “Serseri”, “Nefs”, “Benim Nefsim”, “Ve Nef”s, “Hep Nef”s,” Kara Tahta”, “Hep O”, “Sofra”, “Boş Dünya”, “Haberi Yok”tur. Şair bu şiirlerinde dünyanın geçiciliğine, nefsin insan üzerindeki etkisine değinmektedir:

            “Ruhuma bir kefen bezi yeter de,

            Yetmez aç nefsime sırma ve ipek.” (2009: 135).

            Şair, şiirinde nefsin insan üzerindeki tesirine değinmektedir. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik nefisdir. İyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da vardır. Nefis insana yaşaması, ahiret hayatına sevap kazanması için verilmiştir. Fakat öyle ki nefis insanı kötülüğe ve yanlışa da itebilir. Necip Fazıl, şiirinde nefsinin doyumsuzluğundan bahsetmektedir. Fani hayatını çok ciddiye aldığını, gerçek olanın ahiret hayatı olduğunu şiirlerinde sık sık vurgulamaktadır.

Din Yolu

            Necip Fazıl Kısakürek’in bu başlık altında incelenebilecek 30 şiiri vardır. Bunlar; “Nur”, “Sen”, “Allah Derim”, “O Ân”, “Allah Diyene”, “Yâr O ki…”,” O’nun Sanatı”, “O Var!..”, “Dua, Sanat”, “Zehirle Pişmiş Aş”, “Ağzımı Dikseler”, “Lûgat”, “Güzel”, “Yakınlık”, “Aşk”, “Aşk ve Korku”, “Yük, Yakın”, “Peygamber”, “Bendedir”, “Sabır”, “Allah’ın Sevgilisi”, “Peygamber”, “O”, “Ölçü”, “Allah Dostu”, “İnsan ve Allah”, “Boş, Müslüman Yüzü” dür. Şair bu şiirlerinde doğru yolun inanç ve din yolu olduğunu vurgulamıştır.

            “Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim;

            Sana uymak ölçü, hayat olsa teperim!..” (2009: 147).

            Şair, bu şiirinde İslamcılık ideolojisini yansıtmaktadır. Kurtuluşun, arınmanın Allah ve Peygamber yolu olduğunu vurgulamaktadır. Dinin, insanın iç huzurunu sağladığını ve doğru yolu gösterdiğini anlatmaktadır. Bu şiirlerinde nefsin artık kötü etkisi yoktur. Şair nefisini susturup din yoluna yönelmiştir. Pişmanlıklarını dile getirirken sık sık Allah ve Peygamber övgülerinde de bulunmaktadır.

Değerlendirme

            Birçok şairin şiirlerinde yer alan din unsuru Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinde de bulunmaktadır. Bu unsuru şiirlerinde belirgin bir şekilde kullanan ve İslamcı ideolojide eserler veren bir diğer şairimiz Mehmet Akif Ersoy’dur.

            Necip Fazıl Kısakürek, şiirlerinde ölümü kurtuluş ve Hakk’a kavuşma olarak nitelendirmiştir. Şiirlerinde kendi pişmanlıkları ve nefsiyle çatışmasından bahsetmektedir.

Kaynakça

Kısakürek, Necip Fazıl (2009).  Çile, (66. Baskı). İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

Türk, Hatem (2023). Çağdaş Türk Şiiri, (2. Baskı). Çanakkale: Hars Akademi.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir